Handels-og tilmeldings betingelser og privatlivspolitik

Luk fane

Produktinformation

På koldinghfogvuc.dk kan du ansøge om optagelse på vores forskellige hold. Du kan ikke købe andre ydelser end undervisning. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til post@koldinghfogvuc.dk

Koldinghfogvuc.dk ejes og drives af Kolding HF&VUC, CVR-nr.: 29 54 60 61, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding, tlf. 7633 6800 og e-mailadresse: post@koldinghfogvuc.dk 

Priser

Alle priserne er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Undervisning er fritaget for moms. 

Bestilling

Præsentation af undervisningsudbuddet sammen med en pris på koldinghfogvuc.dk er ikke et bindende tilbud, men en opfordring til at afgive tilbud. Din bestilling af undervisning fra koldinghfogvuc.dk er ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til koldinghfogvuc.dk om at købe undervisning på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem dig som køber og koldinghfogvuc.dk er først indgået, når koldinghfogvuc.dk ved en bekræftelse accepterer det af dig afgivne tilbud. 

Betaling

Vi modtager betaling med Dankort, Visa og MasterCard. Du kan også betale med MobilePay.

De kontooplysninger der indtastes ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart Kolding HF&VUC optager dig på de valgte hold. 

Fortrydelsesret

Du er først optaget på et hold, når vi har modtaget din betaling, og du har modtaget et velkomstbrev fra os. Du kan fortryde din tilmelding, framelde dig holdet og få dine penge tilbage. Det kan du læse om i velkomstbrevet.

Du betaler også for at stå på venteliste til et fag/hold. Hvis du ikke bliver optaget på holdet eller hvis du ikke længere ønsker at stå på ventelisten, får du dine penge tilbage. Når du står på venteliste, får du besked, hvis/når du får en plads på holdet. Hvis du ikke får en plads på holdet, får du automatisk dine penge tilbage.

Meddeler du Kolding HF&VUC, at du har fortrudt dit køb inden 14 dage efter bestilling, tilbagebetaler vi det modtagne beløb, såfremt 1. undervisnings dag ikke er begyndt. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du skal sende en e-mail til post@koldinghfogvuc.dk  hvor du oplyser, at du fortryder din tilmelding.

Forbehold for ændringer

Kolding HF&VUC forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for køb på dette website.
Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.
Kolding HF&VUC forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlægge et hold pga. for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere etc.
Hvis vi nedlægger at hold, gør vi alt for at finde et andet tilbud til dig, hvis det ikke kan lade sig gøre, får du dine penge tilbage.

Videregivelse af oplysninger

På Kolding HF&VUC administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her kan du se dine karakterer, skema, lektier osv.
Det er vigtigt at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til at dit billede, navn, adresse og telefonnummer må vises for skolens lærerere og administrative personale i skolens studieadministrative system.
Du samtykker også til, at dine oplysninger fra vores studieadministrative system, overføres til de øvrige systemer, der bruges på skolen i forhold til undervisningen, herunder UMS, Google, Sharepoint, Fronter og Uni-C.

Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din vejleder. 

Studie- og ordensregler

Som kursist på Kolding HF&VUC har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores studieordensregler, som ligger på vores hjemmeside.

Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Hvis der er fejl i de oplysninger du har givet os, vil du blive opkrævet yderligere deltagerbetaling.

Links

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan Kolding HF&VUC indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder på og via hjemmesiden (Bookingsystem, kontaktformularer og online tilmelding).
 
1. Indsamling af personoplysninger
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3. Samtykke
4. Sikkerhed
5. Dine rettigheder
6. Links til andre hjemmesider
7. Ændringer i privatlivspolitikken
8. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Via bookingsystemet indsamler vi navn, e-mail og telefonnummer. Via kontaktformularen indsamler vi navn, e-mail og evt. telefonnummer.
Via online tilmelding indsamler vi navn, e-mail. tlf.nummer, cpr.-nummer, adresse og evt. eksamensbeviser. Vi beder også om en Tro- og loveerklæring om din uddannelsesmæssige baggrund.

2. Brug af personoplysninger og formål

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.
  • Bookingsystemet: benyttes til at booke en tid i vejledningen. Informationen behandles af en vejleder via hjemmesidens bookingsystem, som ligger på underside til www.koldinghfogvuc.dk
  • Kontaktformularer: En mulighed for at kontakte en vejleder og kontoret via en kontaktformular.
  • Del side: En mulighed for at dele en side via Facebook, Twitter og mail.
  • Online tilmelding: www.shop.koldinghfogvuc.dk: Vores online tilmelding, hvor det er muligt at få et overblik over fag og evt. skema samt ansøge om tilmelding til nogle fag. Ansøger man online tilmelding skal man afgive personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover afgiver man også oplysninger i forbindelse med betaling.  Data behandles af en vejleder i systemets backend ”Masterpiece”. Dine data bliver herefter overført til vores studieadministrative system.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: koldinghfogvuc.dk/brug-af-cookies

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

www.koldinghfogvuc.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. De cookies vi anvender på www.koldinghfogvuc.dk anvendes bl.a. til indsamling af webstatistik m.v. Læs mere om cookies på vores hjemmeside www.koldinghfogvuc.dk.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Vores hjemmeside, online tilmelding samt bookingsystem er SSL-krypteret. SSL står for Secure Sockets Layer, SSL er en krypteringsprotokol, der sikrer, at kun afsender og modtager kan læse informationen, der sendes imellem de to parter  – læs mere om SSL her)

5. Dine rettigheder

Du har ret til at se hvlike oplysninger, vi har om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de oplysninger, vi har registreret om dig, medmindre vi har brug for at gemme oplysningern for f.eks, at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine oplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 3319 3200
e-mail: dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer en tredjepart har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Kolding HF&VUC
Kolding Åpark 16
6000 Kolding
Tlf. 7633 6800
post@koldinghfogvuc.dk