Erhvervsøkonomi, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget erhvervsøkonomi på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Du lærer også om branche- og markedsforhold og ud fra disse at kunne diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder.
Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.
I undervisningen bliver fx gennemgået emner som virksomhedens ide, mål og strategi, organisationsstrukturer og ledelse, økonomistyring, forretningsplan og konkurrenceforhold.
Du lærer at bruge din viden til bl.a. at gøre rede for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed og til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder ud fra økonomi, afsætningsforhold og organisatoriske forhold.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og indeholder bl.a. et projektforløb. Du lærer at arbejde med erhvervsøkonomiske modeller.
It indgår generelt som redskab i undervisningen til fx casearbejde og projektarbejde.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger én af følgende to prøveformer:
En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.
En todelt mundtlig prøve på grundlag dit projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale. Første del består af din præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet suppleret med uddybende spørgsmål. Anden del tager udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.