Dansk, G, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Blandt andet lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster samt at lytte opmærksomt, fortælle og holde oplæg. Desuden lærer du at begrunde et synspunkt og vælge sprog, der passer til situationen.

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

Skriftsprog og talesprog
Læsning
Sproglig korrekthed
Ord og betydning
Grammatik
Skriveprocessen
Kommunikation

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve og to skriftlige prøver.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 25 år. Er du mellem 18-25 år kan du under særlige omstændigheder blive tilmeldt.
Kontakt en vejleder.
Du skal have forkundskaber svarende til dansk på basisniveau.