Billedkunst, D, D

Til Søgning
Pris: DKK 1.380,00

Om faget

Du lærer at arbejde praktisk og eksperimenterende med billedkunstens forskellige materialer og teknikker.
Faget giver dig færdigheder i at forstå billedkunst. Fx trænes du i at beskrive, analysere og fortolke billeder og skulpturer. Desuden får du viden om forskellige tiders opfattelse af kunst.
For at blive god til at forstå billedkunst og få viden om praktiske og teoretiske sider af billedkunst arbejder du med:
Praktisk og eksperimenterende billedfremstilling
Kendskab til materialer og teknikker
Viden om billedsproglige virkemidler, fx farver, lys, skygge, komposition og perspektiv
Kunsthistoriske perioder - også nyere tid
Besøg på udstillinger eller besøg af gæstelærere
Populær hverdagskunst
Kunstneriske udtryk fra andre verdensdele
It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning samt til billedfremstilling og billedbehandling.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Der stilles ingen krav til forkundskaber.